Metodické články

Herní činnost jednotlivce – přihrávání

Herní činnost jednotlivce – přihrávání
Dalším tématem z licence, které si dnes více rozebereme, bude téma přihrávek. Tentokrát více skrze teoreticko-praktickou část i s nákresy některých cvičení a her, které je možné zařadit do tréninku.

Přihrávání je jednou ze šesti útočných herních činností jednotlivce. V období přechodu na malé formy se začalo více směřovat do individuálních činností a převažovala dovednost obcházení. Nicméně dá se říct, že menším prostorem přibyl počet přihrávek na jednoho hráče, neboť častější kontakt s míčem přinášel více situací. A tak, i když se zdá, že jsou malé formy zejména v předpřípravce a mladší přípravce více o situacích 1vs1, přihrávka je potřeba rozvíjet od mala, kdy začínáme rozvíjet fotbalové dovednosti. Zprvu, v předpřípravce, se však spíše bavíme o dovednosti, tedy o technickém provedení. Jak to udělat, když děti ještě tolik nevnímají spoluhráče?

Jak rozvíjet přihrávání v předpřípravce?

Jak je naznačeno více, primárně se jedná o techniku kopu. Nejprve učíme přihrávání nártem. Na licencích toto bývá pozdvižením, proč nezačínáme placírkou? Když tříleté dítě kope do míče, kope do něj bodlem (špičkou). Pro dítě se jedná o přirozený pohyb nohy. Tudíž prvně učíme nahrávat nártem (dětem říkáme tkaničkami), kde je zachován přirozený pohyb nohy. Následně učíme kop placírkou. Kdy? To je různorodé, jde o to, aby děti uměly přirozeněji kopat do míče placírkou, tedy vytáčet nohu a plynule do ní kopnout. Souvisí to i s umístěním stojné nohy, která je vedle míče.

Pokud děti v předpřípravce či ve školičce ještě nevnímají spoluhráče, když mají balón, což je přirozené, máme další možnosti, jak rozvíjet kop. Jednou z forem může být vybíjená s míčem u nohy, kdy se snaží trefit kamaráda ve vymezeném prostoru. Zde rozvíjíme kop na cíl, navíc pohyblivý, a malé děti nedají takovou ránu, aby někomu ublížily.

Dalším způsobem mimo nahrávání s trenérem či spoluhráčem je kop do malých branek. Např. florbalových či malých síťových, které se dnes stále častěji používají v trénincích i zápasech. Je na dovednosti trenéra, kam všude může dát branky do cvičení a her a jak s tím pracuje. Tímto rozvíjíme dovednost kopu na nepohyblivý cíl a zdokonalujeme techniku přihrávání.

Zápasy, aneb jak řešit situace v nich?

Čím jsou děti starší, tím více přichází uvědomování si prostoru a přináší přirozeně i do herního projevu více prvků, podobající se fotbalu, který známe z televize. Důležité je, abychom děti učily řešit situace. Jestli je vyřeší přihrávkou, střelou či kličkou, by mělo být primárně na dětech a trenéři se s dětmi baví o tom, proč danou situaci řeší tímto způsobem a zda ji mohou řešit jinak.

Rozvoj přihrávky je nedílnou součástí učení fotbalu od přípravky. Parametry přihrávky určuje přesnost, technika kopu a razance. Od starší přípravky či mladších žáků se více zaměřujeme na průnikové přihrávky a přihrávky časované. Součástí tréninku mladších žáků jsou i přihrávky vzduchem.

Přihrávka je úzce spojená s výběrem místa, protože chceme-li po hráčích nahrávání, je třeba, aby se spoluhráči nabídli. Níže jsou cvičení a hry zaměřené na přihrávku. Tato cvičení je možné použít od kategorie starší přípravky výše.

Cvičení 1 (Vybíjená s míčem u nohy)

Organizace:
Vymezený prostor o velikosti cca 15 na 15 metrů. Počet hráčů libovolný (alespoň 10). Půlka hráčů s míčem, půlka hráčů bez míče.

Postup:
Hráči s míčem se mohou volně pohybovat. Hráči s míčem přihrávají a trefují hráče bez míče, vybíjejí je. Jde nám o cílenou a prudkou přihrávku na běžící terč. Pokud je hráč vybitý, jde si nahrát s trenérem, aby mohl opět hrát.

Varianty:
Trefovat můžeme jen slabší nohou
Hraje se na týmy a body se počítají dohromady.
Trefujeme různými částmi nohy (přihráváme placírkou, nártem)

Koučink:
Z jaké vzdálenosti hráč trefuje hráče bez míče? Jak je úspěšný?
Jak je prudká přihrávka?
Přihrává (trefuje) pravou i levou nohou?

Cvičení 2 (Přihrávaná skrze mety)

Organizace:
Na vymezeném prostoru uděláme 5 branek z met, kuželů, tyčí. Počet hráčů 12 - 16 (může být i méně či více – potřeba uzpůsobit velikost hřiště a počet branek). Míč do dvojice.

Postup:
Ve vymezeném prostoru rozmístíme branky vytvořené z met, kuželů či tyčí. Ve dvojicích si hráči nahrávají, mají omezený počet doteků na 3. Bod získávají za nahrávku skrze branku. Nemohou si dvakrát po sobě nahrát do stejné branky. Když je u branky jiná dvojice, je třeba najít jinou branku.

Varianty:
Různé způsoby nahrávek, místo met můžeme umístit překážky a hráči si nahrávají přes překážky.
Zapojíme trenéra, hráče, který blokuje branku --> tím je branka zavřená pro přihrávku.

Koučink:
Kam hráči nabíhají? Uplatňují princip přihraj a běž?
Kam směřují svůj první dotek?
Jak reagují na ostatní dvojice?

Cvičení 3 – Hra 5vs3

Organizace:
Hřiště cca 15x15, 4 branky z met, trojúhelník z met.

Postup:
Hraje se 5vs3. 5 útočících hráčů získá bod za nahrávku skrz trojúhelník na svého spoluhráče. Červení, bránící hráči získávají bod za projetí jakoukoliv brankou z kuželů. Do trojúhelníku žádný hráč nesmí.

Varianty:
Bod platí za seběhnutí útočníka do trojúhelníku a přihrávce na hráče z prvního doteku.
Místo branek z met dáme malé branky a gól tak platí přihrávkou.
Kolikrát si bránící tým nahraje před vstřelením branky, za tolik platí branka.

Koučink:
Jak se útočící hráči nastavují do hry?
Kdy volí útočící hráči nahrávku skrze trojúhelník?
Jak spolupracuje obranná trojice? Je aktivní, pasivní? Spolupracuje cíleně?

Cvičení 4: Zakončení po centru ze strany 4vs2

Organizace:
Hrací plocha cca 50x40 metrů. Jeden brankář, 3 dvojice, 1 žolík. Branka o velikosti 5x2 metrů. Překážka v podobě 6 panáků (možné zvolit jinou překážku).

Postup:
Hráči uprostřed kruhu ve vzdálenosti 35 metrů od branky hrají na udržení míče 2vs2 plus žolík, který hraje s týmem v držení míče. Na pokyn trenéra vyráží krajní hráči (na obrázku modří) do náběhu a dostávají přihrávku do prostoru za panáky. Všichni hráči z kruhu a druhý krajní hráč nabíhají do vápna, kde dochází k souboji 4vs2 (na obrázku žlutý tým, žolík a pravý modrý hráč útočí, červení hráči brání). Po akci se mění dvojice, hráči se střídají v kruhu a na krajích. V případě zisku obránců vyvážejí obránci míč za úroveň panáků.

Varianty:
Nahrávka do kraje může jít jen vzduchem přes panáky.
Gól hlavou platí za 3 (zaměření na centr vzduchem).
Hráči spouští nahrávku do kraje po pěti přihrávkách v kruhu (nereaguje se na pokyn trenéra)

Koučink:
Jakou dávají hráči přihrávku krajnímu hráči (vzduchem, po zemi za panáky)?
Kam míří centr hráče? Kdy hráč centruje (jsou hráči ve vápně či v náběhu)?
Je přihrávka do kraje načasovaná?
Jaké je postavení hráčů při zakončení (řeší hloubku a šířku, či jsou na jednom místě)?

Cvičení 5 – Bago 3vs2 s přepínáním

Organizace:
Hřiště 20x20 metrů, dva trenéři.

Postup:
Hrají dvě baga (může i více) 3vs2 ve vymezeném prostoru. Pětice jsou určeny a hrají proti sobě, mohou se v prostoru prolínat. Cílem tří hráčů je držet míč, aby ho dvojice nezískala. Dvojice je označena rozlišovákem, který drží v ruce (aby při výměně mohli rozlišovák rychle vyměnit a hra plynula). Cílem dvojice je získat míč a přihrát ho jednomu z trenérů. Tím se dvojice vymění a jde hrát s jedním hráčem z původního týmu ve třech. Trenéři se pohybují v prostoru.

Varianty:
Hra trojice na počet přihrávek.
Trenérovi je možné dát pouze přihrávku po zemi/vzduchem.
Místo trenérů použijeme branky a hráči zakončují do branek.

Koučink:
Jaké hráči volí přihrávky směrem k trenérovi? Krátké, dlouhé?
Dochází k rychlému přepnutí trojice při ztrátě?
Kam si hráči nabíhají v závislosti na druhém bagu?

Cvičení 6 - Nácvik přihrávek - vzduchem a po zemi

Organizace:
Tři panáky, velká branka 5x2 metry jako překážky. Dva týmy po čtyřech, každý tým u jedné překážky, dva a dva hráči proti sobě.

Postup:
Na ukázce máme dvě skupiny hráčů po čtyřech (je možné více i méně). Jedna skupina si přihrává po zemi (modří) s tím, že si nabíhají mimo překážky tak, aby jim bylo možné nahrát. Převádí míč na druhou stranu a nahrávají hráči naproti, který odskakuje tak, aby mu šlo nahrát.
Červení trénují nácvik vysokých přihrávek, kdy překopávají branku na protějšího hráče.

Varianty:
Cvičení nastavujeme pro obě nohy.
Při přihrávkách vzduchem trénujeme přihrávku na různé vzdálenosti.

Koučink:
Jaký je první dotek hráčů?
Jaká je razance přihrávky?

Cvičení 7 - Přihrávky při fotbale (fotbal 3vs3, dva nahrávači)

Organizace:
Dvě branky (buď florbalové či branky 5x2 při hře s brankáři), dva týmy po 4 (či po pěti v případě brankářů).

Postup:
Dva týmy proti sobě hrají fotbal 3vs3 na dvě florbalové branky. Pokud máme brankáře, můžeme hrát 3+1 na branky 5x2 m. Na stranách jsou dva hráči (na obrázku žlutí), z každého týmu jeden, kteří mají za cíl si dát určený počet přihrávek, např. 20. Poté, co si hráči dají 20 přesných přihrávek skrze hřiště, kde se hraje fotbal (modrý a červený tým) hráči na stranách se mění s hráči ze hřiště. Podmínkou je, aby byl míč stále v pohybu, nemá - li hráč s míčem možnost nahrát, je s míčem aktivní a míč si navádí tak, aby mohl hráči naproti nahrát. Hráč bez míče si aktivně vybírá místo pro přihrávku.

Varianty:
Počítají se jen přesné nahrávky. Míč může letět vzduchem.
Platí jen průnikové nahrávky (tedy nahrávky mezi dvěma hráči ve hře), brankář se nepočítá.
10 nahrávek levou nohou, 10 nahrávek pravou nohou.

Koučink:
Reaguje nabíhající hráč na hru?
Kam si přijímající hráč navádí míč?
Kdy hráč s míčem přihrává?
Umí hráč bez míče naběhnout do "uličky"?


pondělí 9.9.2019 | Otmar Litera | Přečteno: 1257

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

26.7.2020, 18:00, Slivenec
Slivenec – FC Háje
Muži A