Klub

Filosofie

1) Vychovávejme především lidi. Vychovejme kvalitního sportovce, aniž bychom porušili hodnoty správné výchovy.

2) Na prvním místě stojí hráč a rozvoj jeho potenciálu.

3) Umožněme sport co největšímu počtu dětí v rámci kapacity oddílu.

4) Rozvíjejme spolupráci škola - klub - rodina

5) Na výchově se podílí všichni - trenéři, vedení, rodiče, rozhodčí. Táhněme za jeden provaz, trenéři chtějí vašim dětem pomoci a věnují jim svůj volný čas.

6) Dodržujme zásady fair play a pravidel slušného chování.

7) Rozvíjejme hráče, který se bude učit samostatně rozhodovat.

8) Fanoušci nepokřikují při zápasech na děti a rozhodčího, neradí jim. Od toho je na hřišti trenér. Děti spíš povzbuzujme, chvalme je, když se snaží tvořit. Trestejme (vysvětlujme), když poruší zásady fair play.

9) Vytvořme přátelské prostředí, ve kterém se budou hráči cítit dobře. Jedině tak se budou lépe učit. V nepříjemné atmosféře se děti v růstu zastaví a budou se rozvíjet pomaleji.

10) Neříkejme dětem opak, než trenér. Mají v hlavě zmatek a ve snaze neudělat chybu se raději zbaví míče. Pomáhá jim to?

11) Raději vysvětlujme než pokřikujme nereálné příkazy. Žádný učený z nebe nespadl.

12) Fotbalistou se stane jeden ze sta. Zbylých 99 si najde přátele a vztah ke sportu na celý život. Uvědomme si to.

13) Respektujme klubovou metodiku učení fotbalu.

14) Chybovat je lidské. Chvalme hráče za samostatný i když neúspěšný pokus a projevenou snahu. Od toho je trénink, aby se hráč zlepšoval.

Jak z výše uvedených bodů vyplývá, na prvním místě je pro nás jedinec a jeho rozvoj. A to nejen sportovní, ale zejména lidský. Máme obrovskou moc ovlivňovat skrze zábavu hráče a vychovávat je ke správným hodnotám. Dnes musí být trenér též psycholog a vědět, jak má ke každému dítěti přistupovat. Víme, že trenér nemůže stanovit jednotný metr pro všechny, ovšem musí k jedincům přistupovat specificky. Někdo potřebuje více chválit, druhý zase potřebuje mít nad sebou trochu biče. Mimo fotbalové věci mají obrovský vliv na psychiku hráče. Přehled o nich je pro trenéra podstatný.

Pedagogiku řešíme v rámci oddílu s vedoucí přípravek Renátou Klíčovou, členkou výboru a ředitelkou mateřské školy. Má dlouholetou praxi v oblasti výchovy předškolní a školní mládeže.

Námi nastavená filosofie zakládá na výchově vlastních hráčů. 90% mužů jsou odchovanci klubu. Navíc současné počty, kdy máme v každém ročníku okolo 25 dětí, svědčí o potřebnosti a zájmu o naší činnost ze strany obyvatel sídliště. Jen málokterý tým v ČR věnující se výchově dětí se může takovou bilancí pochlubit. Důležitým faktem také je, že o všech hráčích má přehled též vedení klubu.

Komplexní rozvoj jedince je pro nás na prvním místě. Jiné oddíly se zaměřují hlavně na fotbal, my však jdeme pomalejší cestou, která se projeví později, zaměřující na všestranný aspekt a potřeby dítěte. O této cestě jsme přesvědčeni a vedeme trenéry k uplatňování této filosofie.